Disclaimer

ROS Schilderwerk & Onderhoud spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens op deze site. Ook streeft zij naar een goede toegankelijkheid van de site en van de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. ROS Schilderwerk & Onderhoud behoudt zich het recht voor om de inhoud van de informatie op deze site te wijzigen.
 
Mochten er desondanks onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht de informatie niet meer actueel zijn, dan aanvaardt ROS Schilderwerk & Onderhoud geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen hiervan. Ook kan ROS Schilderwerk & Onderhoud geen aansprakelijkheid aanvaarden indien er sprake mocht zijn van storingen of onderbrekingen van - of fouten of vertraging in - het verstrekken van informatie.
 
ROS Schilderwerk & Onderhoud garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt, en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.
  
ROS Schilderwerk & Onderhoud aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de site waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.
 
Alle informatie op deze website is onder voorbehoud van druk-, zet-, prijs-, en programmeerfouten. Alle afbeeldingen op de website van ROS Schilderwerk & Onderhoud zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gebruikt door derden.